توضیح کوتاه

الاینرها پلاک های شفافی هستند که از نظر ظاهری شکلی شبیه نایت گارد دارند.
با اعمال نیرویی برنامه ریزی شده به تدریج دندان ها را در مسیری از پیش تعیین شده در جهت مناسب خود حرکت می دهند.

مشخصات فنی

سیستم مدیریت محتوای وردپرس

Responsive: OK
Page Load Time : 1.85 s
Performance grade : 100 A
GT Metrix PageSpeed Score : 99/100